|       |       |       |       |       |   
REKLAMA A EFEKTIVITA
relso katalog
Efektívna reklama
Reklamnú kampaň možno považovať za efektívnu pri:
- vynaložení minimálných nákladov
- oslovení maximálneho počtu požadovanej skupiny zákazníkov
- dosiahnutí očakávaného efektu/zisku
Ako vybrať efektívnu formu
Reklamné zdelenia môžu byť prezentované niekoľkými formami a prostredníctvom zvolených druhov médií. Reklama môže byť prevedená v textovom, grafickom, video alebo zvukovom formáte. Firmy môžu realizovať prenos reklamy prostredníctvom internetu, televízie alebo rádia, t.j. elektronickými médiami a aj prostredníctvom tlače, letákov, reklamných predmetov, príp. osôb. Zadávateľ reklamy by si mal zvoliť spôsob šírenia reklamy, na základe ktorého dôjde k efektívnemu osloveniu požadovanej cieľovej skupiny verejnosti.
Pri členení potenciálnych zákazníkov do cieľových skupín často rozhodujú:
- príjem
- záujmy
- vek
- pohlavie
TOPlist